*** Lưu ý : web chỉ lưu acc trong 2 tháng, acc nào sống trên 2 tháng các bạn tự lưu ra ngoài nhé ***

- Acc rác là gì?
Là acc đã đăng ký thông tin cá nhân nên không thể đổi pass. Chủ acc có thể vào bất cứ lúc nào, có thể bị kích do chủ acc đăng nhập, có thể bị đổi pass nếu xui.
- Chế độ bảo hành của shop: nếu mua về ko check ngay quá time bảo hành shop ko chấp nhận mọi lý do
+ Hoàn tiền acc sai pass trong 8h tính từ lúc mua.
+ Hoàn tiền acc khóa trong 30p tính từ lúc mua.
+ Đổi acc khác nếu afk 10p 20p trong 30p tính từ lúc mua.
+ Không đổi trả nick có người đang chơi đang autolog.


- Tham khảo cách check nick trước khi mua

Flashing arrow gif 10 » GIF Images Download        WED CHECK NICK CLIK VÀO ĐÂY

- LINK TẢI AUTO LOGIN DÙNG KS VỚI CHỦ ACC 

Flashing arrow gif 10 » GIF Images Download      TẢI AUTO LOGIN CLIK VÀO ĐÂY link phụ CLIK VÀO ĐÂY

- video hướng dẫn dùng auto lgin và check acc