HOẠT ĐỘNG:
  - Win 10 ,11 OK, WIN 7 Có Khi lỗi
  - KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI MÁY

** NET CÓ KHẢ NĂNG KHÔNG XÀI ĐC VÌ RESET 
(XIN CHỦ NET MỞ ĐÓNG BĂNG THÌ OK)
 

*CHAY FILE SETUP NÀY NẾU BỊ LỖI: CLICK Tải

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính năng:
- Khung xương
- Thanh máu
- Item đồ đạc
- Xe cộ
- Radar
- Thính
- Aimbot  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý: 
Cài không viền trong game trước khi mở hack