LƯU Ý: 

KO ĐƯỢC ĐỔI MÁY (NGỒI DUY NHẤT 1 MÁY)

  1. 1.WIN 7 Có Khi lỗi (ưu Tiên win 10 từ 1607)
  2. 2.HỖ TRỢ WIN 10 VER từ 1607 Trở lên

    1. ->Cách Kiểm tra Version xem tại đây<-
  3.  

*CHAY FILE SETUP NÀY NẾU BỊ LỖI: CLICK Tải

HOẠT ĐỘNG: Nền tảng Stream Và Origin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý:  Không đổi máy ( mã key kích hoạt máy nào thì chỉ máy đó mới sự dụng đc )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------