------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

LƯU Ý:  

1.KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI MÁY
2.CHƠI 1 MÁY(reset máy đc)

3. WIN 10 OK, WIN 7 Có Khi lỗi

4.Tính năng: WALL, KO GIẬT, ẨN HACK TRÊN LIVE OBS
Chế độ màn hình để: KHÔNG VIỀN

*CHAY FILE SETUP NÀY NẾU BỊ LỖI: CLICK Tải

Nếu lỗi: Kiểm tra lại anti virut của máy.

ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: NẾU CÀI BỊ SAI BỊ LỖI KHÔNG HIỆN HACK THÌ PHẢI RESET MÁY TÍNH ,NẾU CÀI CỐ MÀ VÀO GAME LÀ DỄ BỊ BAN

*LINK DỰ PHÒNG CUỐI CLICK TẢI PASS: 6666