LÀ ACC TRẮNG CHƯA CÓ THÔNG TIN ( CHƯA SĐT CHƯA GMAIL ) AE MUA VỀ THAY ĐỔI THOẢI MÁI

LÀ ACC ZIN - TRẮNG THÔNG TIN CHƯA RANK MÙA NÀO - NGUYÊN THÔNG THẠO THÍCH HỢP CHO CÁC BẠN LÀM ONE CHAMP

CÁC BẠN MUA VỀ MỞ HỘP TƯỚNG SAU ĐÓ LẤY TINH HOA LAM MUA TƯỚNG THEO SỞ THÍCH