1 KEY DÙNG ĐƯỢC 2 LOẠI TOOL

CHẾ ĐỘ ĐỀN BÙ TOOL CLIK VÀO ĐỂ ĐỌC

Chú ý phải tắt tưởng lửa trước khi tải tool trước khi chơi game cách tắt tường lửa mình có để link và để video hướng dẫn ở bên phải màn hình

ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN

CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

HOTKEY RIOT V2

- Shift : BẬT/TẮT MENU SETTING 

- Phím F11 : Tắt Vòng Khi Chơi Nét

- Xóa về cài đặt gốc các bạn vào : C:\Windows\win.ini và xóa dữ liệu trong file "win"

- Giữ nút Space : Combo skill

- Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS VÀ PHÍM A: SỬ DỤNG SKIN FAM NHANH

HOTKEY GOE

F5 tắt hết vòng hợp chơi net 

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V : Fam Clear ( dùng skill fam)

Giữ X hoặc C: FAM LASHIT hoặc HARASS ( cáu máu)

Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv
 

để game chế độ không viền nha ae

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI V2       VÀ       LINK TẢI PV

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK PHỤ V2      VÀ      LINK PHỤ PV

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK VIDEO HƯỚN DẪN TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI FILE SETUP

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadCLIP HƯỚNG DẪN CÀI TOOL V2 PV

CLIP HƯỚNG DẪN LƯU TOOL KHI WED CHẶN