CHẾ ĐỘ ĐỀN BÙ TOOL CLIK VÀO ĐỂ ĐỌC

Chú ý phải tắt tưởng lửa trước khi tải tool trước khi chơi game cách tắt tường lửa mình có để link và để video hướng dẫn ở bên phải màn hình

ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN

CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

HOT KEY NCC

- Shift : BẬT/TẮT MENU SETTING 

- Phím F11 : Tắt Vòng Khi Chơi Nét

- End: Lưu lại Script Config

- Giữ nút Space : Combo skill

- Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS VÀ PHÍM A: SỬ DỤNG SKIN FAM NHANH

Lưu ý: Phục hồi các phím QWERDF khi sử dụng tool để có trãi nghiệm tốt nhất !

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

để game chế độ không viền nha ae

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI TOOL NCC

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK VIDEO HƯỚN DẪN TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI FILE SETUP

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadCLIP HƯỚNG DẪN CÀI TOOL NCC

CLIP HƯỚNG DẪN LƯU TOOL KHI WED CHẶN