------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

LƯU Ý:  ĐỔI MÁY MẤT KEY.
HỖ TRỢ MÁY NHÀ + NET(HÊN XUI).

1.NHẦM MÁY XUI BỊ LỖI XÀI KO ĐC AD KO HOÀN TIỀN VÀ ĐỔI KEY BẢN KHÁC CHO ĐÂU
NÊN Ae CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THUÊ NHÉ.

2.HỖ TRỢ WIN 10 VER từ 1909 -> 11 Ở 21h1

 1. Cách Kiểm tra Version xem tại đây

  *CÁCH CHẠY HACK

  1.SETTING GAME Ở CHẾ ĐỘ KO VIỀN (Frameless or Windowed mode)

  2.ADD KEY BẤM SUBMIT

  3.VÀO GAME Ở SẢNH ẤN INJECT
  4. ĐỢI 30s HACK SẼ HIỆN RA
  5. ẨN HIỆN MENU NÚT INSERT

 2. ASS GIẢI NÉN : 123
 3. NET HÊN XUI CÓ THỂ CHƠI ĐC ( không đổi được máy ) 

  CLICK TẢI Setup Driver

  1-  Run full Dirver

  2- Disable antivirus

   

  FIX valorant màng xanh và crash game: 

  step 1 : run CMD as administrator. 

  step 2 : 

  type " reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f  " and press enter. 

  step 3 : 

  type " reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f  " 

  Khởi động lại PC


 4. Nếu lỗi: Kiểm tra lại anti virut của máy.

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI VOZER_CHARM+AIMBOT

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK VIDEO HƯỚN DẪN TẮT TƯỜNG LỬA

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadLINK TẢI FILE SETUP

Flashing arrow gif 10 » GIF Images DownloadCLIP HƯỚNG DẪN CÀI TOOL VOZER_CHARM+AIMBOT

CLIP HƯỚNG DẪN LƯU TOOL KHI WED CHẶN