ACC TRẮNG RIOT (LMHT)
Mã số
Giá từ
#202

Số Tướng: 157

Số Skin: 37

Rank: unrank

Lever: 31

  134.000 đ

#201

Số Tướng: 157

Số Skin: 38

Rank: unrank

Lever: 31

  136.000 đ

#200

Số Tướng: 157

Số Skin: 59

Rank: unrank

Lever: 27

  167.000 đ

#199

Số Tướng: 162

Số Skin: 74

Rank: unrank

Lever: 260

  192.000 đ

#198

Số Tướng: 159

Số Skin: 43

Rank: unrank

Lever: 39

  144.000 đ

#197

Số Tướng: 159

Số Skin: 30

Rank: unrank

Lever: 31

  125.000 đ

#194

Số Tướng: 159

Số Skin: 22

Rank: SILVER 2

Lever: 48

  113.000 đ

#193

Số Tướng: 161

Số Skin: 29

Rank: SILVER 4

Lever: 40

  124.000 đ