BẢN KORU - ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ
SỐ TIỀN CẦN THANH TOÁN: 0đ