ACC TRẮNG RIOT FULL TƯỚNG (LMHT)
Mã số
Giá từ
#3947

Số Tướng: 161

Số Skin: 79

Rank: unrank

Lever: 151

  199.000 đ

#3125

Số Tướng: 164

Số Skin: 192

Rank: GOLD 1

Lever: 484

  380.000 đ

#3119

Số Tướng: 165

Số Skin: 144

Rank: GOLD 2

Lever: 242

  308.000 đ

#3116

Số Tướng: 157

Số Skin: 246

Rank: PLATINUM 1

Lever: 221

  477.000 đ

#3115

Số Tướng: 141

Số Skin: 115

Rank: unrank

Lever: 213

  243.000 đ

#3114

Số Tướng: 160

Số Skin: 359

Rank: SILVER 2

Lever: 192

  619.000 đ

#3105

Số Tướng: 157

Số Skin: 132

Rank: unrank

Lever: 121

  277.000 đ

#3097

Số Tướng: 163

Số Skin: 57

Rank: SILVER 3

Lever: 84

  167.000 đ

#3095

Số Tướng: 165

Số Skin: 83

Rank: SILVER 3

Lever: 78

  207.000 đ

#3094

Số Tướng: 165

Số Skin: 53

Rank: GOLD 3

Lever: 75

  172.000 đ

#3093

Số Tướng: 162

Số Skin: 53

Rank: unrank

Lever: 74

  161.000 đ

#3092

Số Tướng: 159

Số Skin: 105

Rank: unrank

Lever: 72

  237.000 đ

#3090

Số Tướng: 164

Số Skin: 51

Rank: unrank

Lever: 72

  159.000 đ

#3089

Số Tướng: 163

Số Skin: 59

Rank: unrank

Lever: 69

  170.000 đ

#3088

Số Tướng: 165

Số Skin: 83

Rank: unrank

Lever: 65

  207.000 đ

#3085

Số Tướng: 161

Số Skin: 55

Rank: unrank

Lever: 55

  163.000 đ

Liên Hệ Với Admin Hotline: