ACC TRẮNG DÀNH CHO CỤT THỦ
Mã số
Giá từ
#415

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

    32.000 đ

#414

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

    32.000 đ

#413

Số Tướng: 44

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

    31.000 đ